Tag Archive for mundo manga

Estilo manga

Requiem for the Phantom

1x1.trans

1x1.trans

Mundo anime

1x1.trans

Takasugi

 

1x1.trans

psycho pass

tumblr icachondeo comics

Mundo Manga / Fashion Manga

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

fuente: http://danieloftheflame.tumblr.com/

Arte Digital Manga /The girls.

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

fuente: http://tattooed-girls-s.blogspot.com.es

Las chicas japonesas

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans

 

1x1.trans